partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

ekologia

Wykorzystanie i udostępnienie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca na cele PRZYRODNICZE/EKOLOGICZNE

W ramach zadania zrealizowano m.in:


> montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznej Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, w tym:

- 76 tablic informacyjnych.

Dla miłośników przyrody i ekologii Ekomuzeum oferuje ponad 70  kilometrów spaceru pieszego lub wycieczki rowerem, podczas których można zapoznać się z fauną i florą Trójgarbu. Na trasie Ekomuzeum Wokół Trójgarbu znajduje się 76 tablic informacyjnych, na których prezentowane są m.in. mapa Ekomuzeum oraz fauna i flora Masywu Trójgarbu i Chełmca, m.in. motyle, kwiaty, ptaki, grzyby, zwierzęta, płazy i gady. Odwiedzając ww. przystanki można poznać małych i dużych mieszkańców Ekomuzeum, przyjrzeć się jadalnym i trującym grzybom oraz wsłuchać się w śpiew ptaków.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu:

"Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca"

sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Poddziałania 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodnicznych - ZIT AW oraz środków gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój

 

Trójgarb w obiektywie