partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

o projekcie

TYTUŁ PROJEKTU

"Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca"


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projektu został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Poddziałania 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW oraz środków gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój

WNIOSKODAWCA:
Gmina Czarny Bór


PARTNERZY:
Gmina Stare Bogaczowice
Gmina Szczawno Zdrój
Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

CZAS REALIZACJI:
- od XII 2016 do XII 2018 (25 m-cy)

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Projekt obejmuje działania związane z wykorzystaniem i udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca na cele turystyczne, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo.

ZREALIZOWANE ZADANIA:

ZADANIE 1 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca (grudzień 2016 - grudzień 2018)

a/ budowę wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gminy Czarny Bór)

b/ montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznej Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, w tym:

- 11 wiat turystycznych,

- 34 komplety stołów z ławkami,

- 76 tablic informacyjnych,

- 77 kierunkowskazów,

- 31 stojaków na rowery

ZADANIE 2 - Edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii (wrzesień 2017 - XII 2018)

a/ działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach i dla dorosłych mieszkańców 3 gmin partnerskich,

b/ opracowanie i udostępnienie elektronicznych materiałów informacyjnych o Ekomuzeum na stronie www.wokoltrojgarbu.pl

ZADANIE 3 - Promocja projektu (lipiec 2017 - grudzień 2018)

ZADANIE 4 - Zarządzanie projektem (grudzień 2016 - grudziń 2018)

Trójgarb w obiektywie

3
3