Ekomuzeum wokół Trojgarbu

75

U stóp Trójgarbu - Struga

Wieś położona na granicy Gór Wałbrzyskich i Pogórza Wałbrzyskiego. Leży w dolinie pomiędzy Węgielnikiem i Stróżanką (masyw Trójgarbu) oraz Rudówką, a z drugiej strony: Sasem i Wzgórzem Ułańskim.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII wieku, gdzie wymieniana jest ona w związku z budową pobliskiego zamku Cisy. Z 1290 roku pochodzi natomiast dokument, w którym jako właściciel wsi wymieniany jest rycerz Heinmann de Adelungesbach. Z końcem XIV wieku obecna Struga była już dużą posiadłością rycerską, której posiadaczami byli von Schoffowie, a w XV wieku przeszła ona na własność możnego rodu Czettritzów, z którym była związana przez kilka stuleci.

W latach 30. XVI wieku wzniesiono w Strudze kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, uważany za cenny przykład śląskiej architektury sakralnej XVI wieku. Innym ważnym zabytkiem jest zespół pałacowy, którego historia sięga już II połowy XIV wieku – istniejąca w tym miejscu wieża rycerska rodziny Schoff (Schaffgotsch) z 1377 roku, stanowi do dziś część zabudowy pałacu. W kolejnych stuleciach kompleks był rozbudowywany – początkowo przez Schaffgotschów, a potem także Czettritzów. W XVIII wieku przeszedł ostatnią przebudowę, w stylu barokowym.

Ważnym punktem w historii Strugi jest także bitwa, która odbyła się 15 maja 1807 roku. Starły się tutaj wojska pruskie z pułkiem Legii Polsko-Włoskiej (w 1808 roku przemianowanej przez Napoleona na Legię Nadwiślańską). Do historii przeszła brawurowa wygrana ok. 250 polskich ułanów nad tysiącosobowym pruskim oddziałem, dowodzonym przez majora Karola von Losthina. Bitwa ta została uwieczniona na kartach „Popiołów” Stefana Żeromskiego, upamiętnia ją także pomnik ustawiony pod Czerwonym Wzgórzem. Stoi on na Szlaku Ułanów Legii Nadwiślańskiej – pieszym szlaku górskim, oznaczanym na żółto-niebiesko-żółto w nawiązaniu do ułańskich mundurów. Szlak ten ma długość ok. 53 km, a wytyczony został w 1960 roku na cześć pochodu polskich lansjerów. Od 2017 roku, dla upamiętnienia bitwy, organizowane są też jej coroczne inscenizacje.

Zdjęcie - Pałac w Strudze fot. Krzysztof Żarkowski
Pałac w Strudze fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Mazurki fot. Krzysztof Żarkowski
Mazurki fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Aleja Czereśniowa fot. Krzysztof Żarkowski
Aleja Czereśniowa fot. Krzysztof Żarkowski