Ekomuzeum wokół Trojgarbu

71

Przełęcz Pojednania i Pomnik Zgody

Przełęcz Pojednania położona jest pomiędzy Nagórnikiem a Gostkowem, na wysokości ok. 605 m n.p.m, na zboczu Łysicy. W tym miejscu, jak głosi historia, łączyły się pola dwóch gospodarzy – z Gostkowa i z Nagórnika. Toczyli oni wieloletni spór, który postanowili zakończyć w 1781 roku, ustawiając na znak pojednania kamienny obelisk, nazwany Pomnikiem Zgody.

Po wojnie mieszkańcy wsi, leżących po obu stronach przełęczy, utrzymywali ze sobą ożywione kontakty – łączyła ich wspólnota parafialna i gminna. Nawiązaniem do tej tradycji było spotkanie z okazji odsłonięcia odnowionego Pomnika Zgody – 8 września 2002 roku. Dzięki działaniom lokalnej społeczności obok fragmentarycznie zachowanego, historycznego piaskowca, ustawiono nowy kamień z datami: 1781 – zakończenie sporu, 1945 – zasiedlenie okolicznych ziem przez polskich osadników, 2002 – ustawienie nowego pomnika. Obok historycznych dwóch lip, zasadzono 5 nowych drzewek, a także (tak, jak przed wojną) postawiono ławeczkę dla odwiedzających to miejsce.

Z Przełęczy Pojednania można podziwiać piękny widok na Bolków, Wierzchosławice, obszary Sadów, Nagórnika i Gostkowa. Miejsce to do dziś zachowało swój jednoczący charakter – ok. 150 metrów od pomnika zbiegają się granice trzech powiatów – kamiennogórskiego, jaworskiego i wałbrzyskiego.

Kapliczka maryjna i studnia
Niedaleko Przełęczy Pojednania, po skręceniu w boczną ścieżkę, można dojść do powstałej w 2016 roku kapliczki i studni. Odkryta w tym miejscu woda, bardzo dobrej jakości, została udostępniona dla wszystkich mieszkańców i gości Gminy Stare Bogaczowice. Obok studni postawiono drewnianą kapliczkę maryjną.

Źródła Strzegomki
Łysica stanowi punkt graniczny między dorzeczami Bystrzycy, Bobru i Kaczawy. Jej południowe zbocza są miejscem, gdzie swój bieg rozpoczyna Strzegomka, na wysokości ok. 635 m n.p.m. Rzeka ta jest największym dopływem Bystrzycy.  Strzegomka płynie licznymi zakolami przez Góry i Pogórze Wałbrzyskie, Przedgórze Sudeckie i Nizinę Śląską. Przepływa też przez zbiornik retencyjny Jezioro Dobromierz. Jej dopływami są m.in. Pełcznica, Czyżynka oraz potok Sikorka.

Zdjęcie - Kozioł sarny fot. Krzysztof Żarkowski
Kozioł sarny fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Pliszka siwa fot. Krzysztof Żarkowski
Pliszka siwa fot. Krzysztof Żarkowski