Ekomuzeum wokół Trojgarbu

65

Góry Suche

Widoczne z tego miejsca pasmo jest częścią Gór Kamiennych i szerzej – Sudetów Środkowych. Od Gór Wałbrzyskich oddziela je Wyżyna Unisławska. Góry Suche nazywane są czasami „sudeckimi Tatrami” ze względu na bardzo strome zbocza i szczyty wyniesione wysoko ponad dolinami. Pas ten jest najwyższą i najbardziej zróżnicowaną częścią Gór Kamiennych – z wymagającymi podejściami, nierzadko przekraczającymi 30% nachylenia. Z tego powodu, wśród wielu miłośników Sudetów, Góry Suche są uważane za pasmo najbardziej wymagające kondycyjnie, a po obfitych opadach deszczu czy śniegu – często wręcz niedostępne w niektórych partiach szczytowych. Wysiłek wynagradzają jednak fantastyczne panoramy.

Nazwa tego pasma związana jest z występującymi tutaj suchymi, pozbawionymi cieków wodnych, dolinami. Większość wód opadowych wsiąka w porowate porfiry, z których zbudowane są Góry Suche. Centralną część pasma stanowią: Waligóra (936 m n.p.m.), Suchawa (928 m), Kostrzyna (906 m) i Włostowa (903 m). Najwyższe partie Gór Suchych – od przełomu Ścinawki do przełęczy Trzy Koguty – leżą w obrębie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

Charakterystycznym elementem krajobrazu Gór Suchych są efektowne osuwiska. Najbardziej znane są tzw. Czerwone Skałki, widoczne na północno-zachodnim zboczu Suchawy. Urwisko to powstało na skutek erozji skał porfirowych, które charakteryzuje twardość i kruchość. Wysokość całego urwiska wraz z piargiem wynosi aż 100 metrów, a dominująca formacja – tzw. Wielka Baszta – ma wysokość 33 metrów. Miejsce to jest chronione jako pomnik przyrody nieożywionej, jest też terenem niebezpiecznym – regularnie schodzą tam lawiny kamienne. Do ciekawych form skalnych w tym paśmie należą też m.in.: Skalne Bramy na zboczu Rogowca czy Małpia Skałka na zboczu Kostrzyny.

Warte zobaczenia są też ruiny zamków: Rogowiec oraz Radosno. Obie te budowle pochodzą z II połowy XIII wieku i były jednymi z kilku zamków strzegących granicy z Czechami. Charakterystycznym punktem Gór Suchych jest także „Andrzejówka” – schronisko wybudowane w 1933 roku, w pobliżu Przełęczy Trzech Dolin, u podnóża Waligóry.

Zdjęcie - Góry Suche fot. Krzysztof Żarkowski
Góry Suche fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Ruiny zamku Radosno fot. Krzysztof Żarkowski
Ruiny zamku Radosno fot. Krzysztof Żarkowski