Ekomuzeum wokół Trojgarbu

50

Linia kolejowa ze Szczawienka do Mezimesti

Linia kolejowa ze Szczawienka do Mezimesti
Odcinek ten miał być częścią większego założenia, realizowanego przez Prusy od lat 30. XIX wieku – połączenia koleją Bałtyku z Adriatykiem, dla pobudzenia wymiany handlowej. Linia ta miała też łączyć przemysł północnych Czech z wałbrzyskimi kopalniami i biegła nieopodal tego miejsca, u stóp Chełmca. Trasę otwarto 15 maja 1878 roku wraz z przejściem granicznym w Starostine. Linia biegła możliwie blisko majątków Hochbergów, którzy posiadali największe udziały w spółce kolejowej, zarządzającej tym połączeniem. Obejmowała więc należące do nich kopalnie oraz uzdrowisko.
Linia nosiła numer 291 i rozpoczynała się na stacji Szczawienko. Dalej prowadziła wiaduktami – pierwszym nad szosą Wałbrzych-Świdnica i drugim w pobliżu obecnej granicy między Wałbrzychem i Szczawnem. Kolejna stacja to obecne Szczawno-Zdrój, po którym następował bardzo malowniczy odcinek – doliną Czyżynki i szerokimi serpentynami przy północno-wschodnich zboczach Chełmca. Następnym z przystanków był Biały Kamień (wcześniej ta sama stacja nosiła nazwę Konradów) i dalej – po licznych mostach i wiaduktach – dojeżdżano do stacji Kuźnice Świdnickie (obecnie Boguszów-Gorce Wschód). Część z kursów była przedłużona do stacji Mezimesti – linia biegła z obecnego Boguszowa, szerokimi serpentynami w przełęczy między Dzikowcem a Kamienną, a dalej tunelem o długości 262 m. Odcinek od Unisławia Śląskiego poprowadzono doliną Ścinawki, równolegle do dzisiejszej drogi krajowej. 1 czerwca 1914 r. linia ta została zelektryfikowana, jako pierwsza na Śląsku.

W maju 1945 roku trasa została przerwana przez wysadzenie wiaduktu na Szczawienku przez niemieckich saperów. Przejezdność przywrócono w 1947 roku, jednak w kolejnych latach zainteresowanie malało i linia funkcjonowała z kilkuletnimi przerwami. Odcinek ze Szczawienka do Kuźnic był coraz bardziej marginalizowany, aż do jego likwidacji w 1965 r. W latach 90. znaczna część torowiska została rozkradziona, a odcinek od Kuźnic do granicy państwa funkcjonował na zmiennych zasadach na przestrzeni lat. Ostatecznie zamknięto go w marcu 2004 dla ruchu osobowego, by w 2018 r. uruchomić na tej linii sezonowe połączenie z Wrocławia i Wałbrzycha do Teplic oraz Adršpachu.

Zdjęcie - Chełmiec fot. Krzysztof Żarkowski
Chełmiec fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Adršpašskoteplické skály fot. Bartosz Szczepiński
Adršpašskoteplické skály fot. Bartosz Szczepiński