Ekomuzeum wokół Trojgarbu

20

Poznaj bliżej lisa

Mieszka tutaj…
Lis – występuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej, a także północnej Afryce. Został też sprowadzony przez człowieka do Australii. Ssaki te zamieszkują głównie lasy, ale także łąki, unikają zaś terenów podmokłych. Przywiązują się do danego miejsca i chadzają utartymi szlakami. Zimą żyją samotnie, a przez resztę roku w niewielkich stadach. Czasem formują też stada, w których para alfa przejmuje opiekę nad osobnikami odrzuconymi przez rodzinę. W miejscach, gdzie jest niewiele pożywienia, hierarchia staje się bardzo silna.

Lisy są wszystkożerne – jedzą jagody, robaki, pająki, ptaki czy myszy. Dziennie wystarcza im ok. 500 g pożywienia. Są niezwykłymi łowcami – potrafią usłyszeć pisk myszy z odległości 100 m! Lis jest jedynym przedstawicielem psowatych, który może schować pazury tak, jak kot. Podobieństwo do kotów widoczne jest też w układzie źrenic, które są owalne i pionowe – to pozwala im lepiej widzieć nocą, kiedy polują. Lisy są też bardzo skoczne – potrafią skoczyć na wysokość 2 m. Pod względem wydawanych dźwięków zdecydowanie przypominają zaś psy – podczas walki szczekają, a ranne skamlą. Wyróżnia się 40 różnych odgłosów, jakie może wydawać lis!

Okres godowy lisów zaczyna się już w styczniu. Ciąża trwa od 49 do 58 dni. W stadach, w których występuje para alfa, podrzędne samice nie mogą wychować swojego potomstwa – szczenięta są zabijane przez dominującą parę lub innych członków stada. Młode w pierwszych tygodniach są bez przerwy z matką, która karmiona jest przez inne samice. Dopiero ok. 13-15 dnia życia szczenięta otwierają oczy, zaczynają słyszeć i wyrastają im pierwsze zęby. Trzy- lub czteromiesięczne młode opuszczają norę.

Lisy większość czasu spędzają na powierzchni – wypoczywają między krzakami i wśród traw, jednak przy złej pogodzie lub w sytuacji zagrożenia chowają się do nory. Często wykorzystują te opuszczone przez króliki lub borsuki, a z tymi ostatnimi czasem nawet dzielą lokum – wtedy każde ze zwierząt ma własny system tuneli i osobne wyjście. Naturalnymi wrogami lisa są wilk, ryś oraz… człowiek. Młodym zagrażają także ptaki drapieżne.

Zdjęcie - Lis fot. Krzysztof Żarkowski
Lis fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Lis fot. Krzysztof Żarkowski
Lis fot. Krzysztof Żarkowski