Ekomuzeum wokół Trojgarbu

13

Skrzyżowanie Siedmiu Dróg

Skrzyżowanie Siedmiu Dróg
Ta zagadkowa nazwa odnosi się do miejsca uważanego przez wielu miłośników regionu za jedno z najpiękniejszych w Sudetach. Jest to węzeł dróg leśnych, zbiegających się w północnej części masywu Trójgarbu, na przełęczy o wysokości 595 m n.p.m. Przebiega tędy szlak zielony, trasa rowerowa, a także trakty leśne z Witkowa, Jaczkowa i Starych Bogaczowic. Tędy biegł też stary „szlak cysterski” łączący Krzeszów z wioskami będącymi pod zarządem opactwa.

Kapliczka św. Huberta
Jesienią 2016 roku, z okazji 70-lecia Górniczego Koła Łowieckiego „Szarak” z Wałbrzycha, przy Skrzyżowaniu Siedmiu Dróg, stanęła kapliczka dziękczynna poświęcona św. Hubertowi – patronowi myśliwych. Kapliczka została wykuta w piaskowcu, w nawiązaniu do pobliskich, historycznych kapliczek, w tym najbliższej – oddalonej o ok. 1 km, kapliczki Matki Boskiej Tronującej – Królowej Sudetów. Jest to jednocześnie pierwsza kapliczka z kamienia postawiona w Górach Wałbrzyskich przez Polaków. Kapliczka ma 3,5 m wysokości i przedstawiono na niej scenę polowania świętego Huberta, podczas którego dostąpił on objawienia. W jej wnętrzu umieszczona została kapsuła czasu, w której zawarto opis powstania i listę twórców wraz z członkami „Szaraka”, a także wszystkimi świadkami poświęcenia kapliczki.

Patron myśliwych
Święty Hubert żył na przełomie VII i VIII wieku n.e i do dziś pozostaje postacią dość tajemniczą – niewiele mamy na jego temat pewnych informacji, za to wiele legend. Wiemy, że był biskupem Maastricht i przeniósł tę diecezję do Liège. Jego kult bardzo szybko szerzył się w Europie – od XI wieku czczony jest jako patron myśliwych. W ikonografii przedstawiano go najczęściej w scenie polowania, podczas którego objawił mu się jeleń z krzyżem jaśniejącym pomiędzy porożem. Najstarsza w Polsce kaplica św. Huberta stoi w Miłocinie k. Rzeszowa – jest to kaplica dziękczynna postawiona przez Ignacego Lubomirskiego. Podczas jednego z polowań został on postrzelony śrutem w twarz i omal nie stracił wzroku – jako wyraz wdzięczności za cudowne uzdrowienie, postawił on kapliczkę, która stoi do dziś.

Zdjęcie - Kapliczka św. Huberta fot. Krzysztof Żarkowski
Kapliczka św. Huberta fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Górnicze Koło Łowieckie fot. Krzysztof Żarkowski
Górnicze Koło Łowieckie fot. Krzysztof Żarkowski