Ekomuzeum wokół Trojgarbu

12

Skrzyżowanie "Przy Czereśni"

Skrzyżowanie „Przy Czereśni”
Okoliczne skrzyżowanie duktów leśnych pod Trójgarbem, znajdujące się na wysokości 630 m n.p.m., już w XIX wieku nazywane było przez mieszkańców regionu „Am Kirchbaum” („Przy Czereśni”). Także po wojnie nazwa ta zachowała się w użyciu miejscowej ludności, jak i turystów.

Obecnie stoi tu już kolejne z drzew, sadzonych w tym miejscu dla zachowania tradycji. Historyczna czereśnia uschła w 2007 roku, w 2011 zasadzono kolejną, która niedługo potem została zniszczona. Po raz kolejny zasadzono drzewko w kwietniu 2016 – dla uczczenia 70-lecia działalności Górniczego Koła Łowieckiego „Szarak”
w Wałbrzychu.

Czereśnia ptasia (nazywana także trześnią) jest drzewem rosnącym dziko w lasach liściastych i mieszanych, zarówno na nizinach, jak i terenach górskich (do 900 m n.p.m.). Do ich zasiewania przyczyniają się ptaki, które zjadając i trawiąc owoce przyspieszają proces kiełkowania nasion (tzw. pestek). Uważa się, że czereśnia jest cennym gatunkiem, wzbogacającym ekosystem lasu. Jest to drzewo osiągające wysokość 20-30 metrów. Może dożyć nawet 120 lat. Za najstarszy i najokazalszy okaz uważana jest czereśnia z lasu w Myscowej w województwie podkarpackim – ma ona 22 metry wysokości i 3,5 m obwodu. Cechą charakterystyczną czereśni jest cienka, czerwonobrązowa kora, która z wiekiem zaczyna się łuszczyć. Okres kwitnienia przypada na kwiecień-maj, choć w górach może wydłużyć się do lipca. Owoce czereśni ptasiej są bardzo gorzkie, ale to z tego gatunku wywodzą się liczne odmiany ogrodowe. Nazwa wiązana jest ze starożytnym miastem Cerasus (obecny teren Turcji), skąd rzymski wódz miał przywieźć pierwsze okazy tej rośliny.
W tradycji ludowej czereśnia zapisała się jako drzewo szczególne – nie wycinano go, a złamanie tego zwyczaju uważano za grzech przynoszący choroby i nieszczęścia. Trześnie uważano też za symbol kobiecej płodności, a także afrodyzjak – według śląskiej tradycji, panny maczały w wodzie zerwane gałązki i kropiły nimi swoich wybranków, co miało wróżyć zamążpójście.

Zdjęcie - Muchołówka białoszyja fot. Krzysztof Żarkowski
Muchołówka białoszyja fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Skrzyżowanie  fot. Krzysztof Żarkowski
Skrzyżowanie fot. Krzysztof Żarkowski