Ekomuzeum wokół Trojgarbu

11

U stóp Trójgarbu - Witków

U stóp Trójgarbu – Witków
Witków to jedna z wsi leżących u podnóża Trójgarbu. Znajduje się w dolinie, na granicy Gór Wałbrzyskich i Kotliny Kamiennogórskiej, nad rzeką Lesk.
Nie znamy dokładnej daty powstania osady w tym miejscu, jednak najwcześniejsze wzmianki pochodzą z 1163 roku. Początkowo była to posiadłość rycerska, by w drugiej połowie XIV wieku przejść na własność cystersów z Krzeszowa. W XVI wieku zarząd nad wsią przejął kanclerz jaworski, a potem hrabia i rycerz – Hans Schaffgotsch. Ponownie, w 1570 roku, Witków stał się częścią majątków cysterskich, po wykupieniu go przez opata Kacpra I Hausera.
Największe zniszczenia dotknęły wieś podczas wojny 30-letniej. Po odbudowie, w 1680 roku, rozwijała się ona spokojniej, choć nie bez napięć pomiędzy chłopami i opactwem.
Status Witkowa zmienił się ponownie w 1810 roku, kiedy doszło do kasaty majątków kościelnych – wieś stała się częścią domeny królewskiej. Głównym zajęciem mieszkańców było tkactwo. W 1867 roku powstała tu stacja kolejowa, wtedy nazwana „Wittgendorf im Riesengebirge ” (Witków w Karkonoszach), przez którą przejeżdżał pociąg linii Jelenia Góra-Wałbrzych. Pomimo połączenia wsi z dużymi ośrodkami, nigdy nie powstały tu zakłady przemysłowe, a Witków przez długi czas zachował swój rzemieślniczo-rolniczy charakter.

Mała retencja – wielkie korzyści
Mała retencja to gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach metodą zatrzymywania lub spowalniania spływu wód. To także spiętrzanie wody w korytach małych rzek i potoków. Celem jest m.in. przeciwdziałanie zarówno suszom i powodziom, jak i skutkom odpływu wód opadowych.
Zasoby wodne Polski są niewiele większe niż w Egipcie, który jest krajem pustynnym. Na tle Europy jesteśmy na przedostatnim miejscu. Jest to skutkiem zarówno nieprawidłowych działań w rolnictwie i leśnictwie lat powojennych, jak i postępujących zmian klimatu. Susza trwająca od połowy lat 80. do 1993 roku, spowodowała znaczny spadek poziomu wód gruntowych, którego nie udało nam się do dziś odbudować.
Duże zbiorniki retencyjne nie są w stanie w pełni rozwiązać wszystkich problemów, które się z tym wiążą, dlatego tak ważne jest odtwarzanie niewielkich obszarów wodnych. To także bardzo istotne ze względu na przeciwdziałanie zanikaniu wielu gatunków roślin i zwierząt żyjących na terenach podmokłych. Zbiorniki stworzone w okolicach Witkowa mają spełniać wszystkie te cele.

Zdjęcie - Witków fot. Krzysztof Żarkowski
Witków fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski
Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski