Ekomuzeum wokół Trojgarbu

08

Mała retencja - wielkie korzyści

Mała retencja – wielkie korzyści
Mała retencja to gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach metodą zatrzymywania lub spowalniania spływu wód. To także spiętrzanie wody w korytach małych rzek i potoków. Celem jest m.in. przeciwdziałanie zarówno suszom i powodziom, jak i skutkom odpływu wód opadowych.
Zasoby wodne Polski są niewiele większe niż w Egipcie, który jest krajem pustynnym. Na tle Europy jesteśmy na przedostatnim miejscu. Jest to skutkiem zarówno nieprawidłowych działań w rolnictwie i leśnictwie lat powojennych, jak i postępujących zmian klimatu.
Susza trwająca od połowy lat 80. do 1993 roku, spowodowała znaczny spadek poziomu wód gruntowych, którego nie udało nam się do dziś odbudować.
Duże zbiorniki retencyjne nie są w stanie w pełni rozwiązać wszystkich problemów, które się z tym wiążą, dlatego tak ważne jest odtwarzanie niewielkich obszarów wodnych. To także bardzo istotne ze względu na przeciwdziałanie zanikaniu wielu gatunków roślin i zwierząt żyjących na terenach podmokłych. Zbiorniki stworzone w okolicach Witkowa mają spełniać wszystkie te cele.

Rośnie tutaj…
Pełnik europejski – to jedna z roślin, która bardzo lubi tereny podmokłe i brzegi potoków. Pełnik europejski należy do rodziny jaskrowatych i jest popularny niemal w całej Europie. Nazywany jest on także różą kłodzką i jest symbolem tego regionu od kilku stuleci. Kwitnie od maja do czerwca i choć szybko przekwita, na miejsce starych kwiatów pojawiają się nowe, co wydłuża okres kwitnienia. Pełnik jest zapylany przez chrząszcze, błonkówki i muchówki, które przeciskają się między ściśle ułożonymi płatkami. Kwiat wydziela przyjemny, mało intensywny zapach. Wyglądem przypomina niewielką różę – jest kulisty i pełny (skąd nazwa). Żółte płatki zaginają się do środka i chronią wnętrze, pełne pręcików i słupków. Pełnik jest rośliną trującą. Jest to gatunek objęty ścisłą ochroną. Kiedyś masowo wykopywano go do ogródków i zrywano na bukiety, co przyczyniło się do zmniejszenia jego liczebności. Kwiat ten występuje w wielu odmianach i licznych odcieniach żółci.

Zdjęcie - Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski
Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski
Zbiornik wodny fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Pełnik europejski fot. Krzysztof Żarkowski
Pełnik europejski fot. Krzysztof Żarkowski