Ekomuzeum wokół Trojgarbu

07

Zamek Cisy

Zamek Cisy
To urokliwe ruiny położone na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko wsi Cieszów. Brak nam pewnych informacji odnośnie czasu wzniesienia zamku i osoby fundatora. Najczęściej początki tej budowli łączone są z Bolkiem I Surowym, księciem świdnicko-jaworskim z końca XIII wieku. Niektóre źródła podają, że wcześniej w tym miejscu istniał drewniany gród.
Cisy były budowlą murowaną, stworzoną na planie czworoboku, z kamienną wieżą o średnicy 10 m i budynkiem mieszkalnym. Bolko II Mały w połowie XIV wieku otoczył zamek murem zewnętrznym i wybudował dwa dziedzińce – po stronie wschodniej i zachodniej. Ze względu na położenie zamku – na zalesionym wzniesieniu, ze stromym zejściem w dolinę Czyżynki – mury obronne były nieregularne, dostosowane do skalistego terenu. Przypuszcza się, że zamek miał charakter ucieczkowy, a nie obronny.
W XIV i XV wieku zamek często zmieniał właścicieli pomiędzy przedstawicielami okolicznych rodów – von Zeisperk, Bolze, von Borsnitz, aż w drugiej połowie XV wieku przejęła go rodzina Czettritzów, w której posiadaniu pozostał aż do wygaśnięcia rodu w 1718 roku.
Zamek został spalony w czasie oblężenia szwedzkiego w 1634 roku. W wieku XVIII Cisy podobno zamieszkiwały bandy zbójeckie. Od tego czasu zamek zmieniał właścicieli i stopniowo popadał w ruinę. W okresie międzywojnia podjęto prace konserwatorskie, a w 1961 roku Cisy zostały zabezpieczone jako trwałe ruiny i wpisane do rejestru zabytków. Dziś urok tego zamku można podziwiać wędrując niebieskim szlakiem, łączącym go z Trójgarbem.


Mieszka tutaj…
Muflon to parzystokopytny ssak, pierwotnie występujący w Azji Mniejszej. W Europie pojawił się początkowo na Korsyce i Sardynii i stamtąd introdukowany był dalej na Stary Kontynent. W Sudety sprowadzono go prawdopodobnie z początkiem XX wieku. Obecnie na tym terenie żyją trzy populacje muflonów: świdnicka, jaworska i czeska – łącznie jest ich około 1000. Pomiędzy Książem a Starymi Bogaczowicami przemieszcza się zaś około 300 osobników. Ich gody trwają zazwyczaj od października do grudnia, czasem zaczynają się już w sierpniu. Muflony żywią się roślinami zielnymi, a także liśćmi i owocami pobliskich krzewów. Zimą wystarczają im suche liście, kora drzew, gałązki i porosty. Samce mają bardzo charakterystyczne ubarwienie – z jasną łatą na grzbiecie, nazywaną siodłem. Ssak ten stał się symbolem Książańskiego Parku Krajobrazowego i szerzej – całych Sudetów.

Zdjęcie - Zamek Cisy fot. Krzysztof Żarkowski
Zamek Cisy fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Muflony fot. Krzysztof Żarkowski
Muflony fot. Krzysztof Żarkowski