partnerzy

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

Fundacja Trójgarb

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

Gmina Szczawno-Zdrój

Fundacja Edukacji Europejskiej

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - EKOLOGIA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - TURYSTYKA
Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - KULTURA

kultura

Wykorzystanie i udostępnienie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca na cele związane z KULTURĄ

W ramach zadania zrealizowano m.in:


> montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznej Ekomuzeum Wokół Trójgarbu (obszar Gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, w tym:

- 76 tablic informacyjnych.

Dla miłośników kultury Ekomuzeum oferuje możliwość zapoznania się z historią zabytkowych obiektów sakralnych, uzdrowiskowych, przemysłowych itp. Na trasie Ekomuzeum Wokół Trójgarbu znajduje się 76 tablic informacyjnych, na których prezentowane są m.in. mapa Ekomuzeum oraz wybrane obiekty kultury materialnej.

Miłośnicy kultury sakralnej mogą odwiedzić zabytkowe kościoły w Witkowie Śl. i Starych Bogaczowicach, obejrzeć dwie Kaplice Św. Anny zlokalizowane po obu stronach Trójgarbu, podziwiać przydrożne kapliczki a także odbyć podróż w przeszłość, podziwiając stare fotografie schroniska na Trójgarbie, które działało jeszcze w latach 30 –tych XX wieku. W Starych Bogaczowicach może wejść na Szlak Cysterski. Pocysterski kościół parafialny i kaplica górska Św. Anny są elementami „Szlaku sakralnej sztuki barokowej im Michaela Willmana”. W Szczawnie Zdroju można podziwiać bogatą architekturę zdrojową, począwszy od zabytkowego Parku Szwedzkiego a kończąc na Pijalni Wód.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu:

"Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca"

sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Poddziałania 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodnicznych - ZIT AW oraz środków gmin: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój

Trójgarb w obiektywie

spacer w Worku Bieszczadzkim
spacer w Worku Bieszczadzkim